Föreningen

Välkommen till föräldraföreningen vid

Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm

Fotograf: Tilo Stengel

Vi är en ideell förening för föräldrar och anhöriga till elever vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm som är beroende av medlemsavgifter för vår verksamhet. Ju fler som är medlemmar desto effektivare kan vi vara.


Föräldraföreningen är en ideell förening för föräldrar och vårdnadshavare till elever vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm. Föreningens syfte är att stötta skolans ledning i dess strävan att ge eleverna en så bra utbildning som möjligt, både teoretiskt och dansmässigt. Föreningen strävar efter att hålla en god kontakt och ha ett gott samarbete med skolans ledning, och arbeta för att barnen kan synas i sin profession utanför skolan och skapa roliga och nyttiga aktiviteter för eleverna.


Kungliga Svenska Balettskolan är ingen vanlig skola, och eleverna på KSB behöver all uppbackning de kan få. Föräldraföreningens ambition är att hjälpa både skolan och eleverna så att eleverna får en så bra skoltid som möjligt.


Medlemsavgiften som föräldraföreningen samlar in används för att sponsra olika aktiviteter, läger och stipendier. Under förra läsåret användes pengar t ex till att sponsra skolans Halloweenfest, bekosta en föreläsning om kost för föräldrar och dela ut t-shirtar till nya elever. Föreningen ansvarar också för en stipendiefond som årligen delar ut mindre stipendier till framstående elever.


Styrelsen i föräldraföreningen fungerar som en arbetsgrupp för föreningen, och ska samla in synpunkter, frågor och önskemål från övriga föräldrar i föreningen, verkställa uppdrag, samt återkoppla information från skolans ledning.


I styrelsens arbetsuppgifter ingår:


  • Inköp och försäljning av skolkläder
  • Bokning och administration av danslägret Nordic Ballet Seminar, som är ett sommarläger i samarbete med de nordiska balettskolorna där elever i högstadiet deltar.
  • Schemaläggning av fikaförsäljning och delegering till klasserna inför föreställningar, Öppet hus och antagningsveckor.
  • Kontinuerliga möten och avstämningar med skolans ledning.
  • Besluta om användning av föreningens pengar.
  • Genomföra uppdrag som skolan önskar ha hjälp med, t ex korvgrillning vid milvandring.
  • Stipendieutdelning från vår egen stipendiefond


Styrelsen är ett starkt och engagerat gäng som träffas ungefär åtta gånger per läsår. Inför årsmötet behöver vi tillsätta nya styrelseledamöter, då några ledamöter oftast lämnar styrelsen på grund av att deras barn har gått vidare till andra skolor. Om du är en engagerad förälder som är intresserad av att delta i styrelsearbetet, kontakta vår valberedning. Vi har som mål att minst en representant för varje årskull sitter i styrelsen.


Medlemsavgiften är 200:- per familj och läsår och betalas in på:
BG 538-0753


Viktigt! Skriv in barnens namn och vilken årskull vid betalning


Tack för ditt stöd!

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

C/O Kungliga Svenska Balettskolan

Box 17516

118 91 StockholmKONTAKTA OSS