Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden under läsåret.

Föreningens stadgar HÄR


KONTAKT

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

C/O Kungliga Svenska Balettskolan

Box 17516

118 91 Stockholm

Mail info@ksbff.seFÖRÄLDRAFÖRENINGENS STYRELSE LÄSÅRET 2019-2020
ÅRSMÖTESPROTOKOLL OCH STYRELSEPROTOKOLL


Maila till styrelsen om du vill ta del av mötesprotokoll. 

ROLL

NAMN

Ordförande

Pernilla Hyll

Kassör

Pär Wallmark

Sekreterare

Tobias Eltell

Ledamot

Anneli Rosby

Ledamot

Gitte Dahl

Ledamot

Josephine Almesjö

Ledamot

Joakim Jäderström

Suppleant

Roland Johansson

Valberedning

Mattias Hyll

Valberedning

Daniel Filipsson

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

C/O Kungliga Svenska Balettskolan

Box 17516

118 91 StockholmKONTAKTA OSS