Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden under läsåret.

Föreningens stadgar HÄR


KONTAKT

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

C/O Kungliga Svenska Balettskolan

Box 17516

118 91 Stockholm

Mail info@ksbff.seFÖRÄLDRAFÖRENINGENS STYRELSE LÄSÅRET 2020-2021

ÅRSMÖTESPROTOKOLL OCH STYRELSEPROTOKOLL


Maila till styrelsen om du vill ta del av mötesprotokoll. 

ROLL

NAMN

Ordförande

Joakim Jäderström

Kassör

Pär Wallmark

Sekreterare

Roland Johansson

Ledamot

Astrid Bräne

Ledamot

Gitte Dahl

Ledamot

Eva dahlberg

Suppleant

Tobias Eltell

Suppleant

Anne Nippert

Valberedning

Daniel Filipsson

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

C/O Kungliga Svenska Balettskolan

Box 17516

118 91 StockholmKONTAKTA OSS