Skolkläder

Skolkläder

Den administrativa hanteringen av skolkläderna sköts numera av Skolgarderoben. Beställning av skolklöder kan endast göras två gånger per år på fasta datum, vid skolstart samt en gång under vårterminen. Datum för försäljning skickas ut separat via mail.


Notera att skolkäder endast kan beställas på de angivna datumen och inte på andra datum. Betalning sker direkt i samband med beställning och leveransen går till skolan och respektive klass/elev. 


För att underlätta val av storlek kommer en provkollektion att hänga i uppehållsrummet under försäljningsdagarna. Skolan föreskriver att alla elever ska ha blå byxa med skolans tryck samt blå t-shirt med tryck. 


För frågor maila till:


info@ksbff.se

Skolgarderobens webshop hittar ni här:

https://skolgarderoben.se/ksbs

KONTAKTA OSS

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

C/O Kungliga Svenska Balettskolan

Box 17516

118 91 Stockholm